เรือไปเกาะพีพี

 

เรือไปเกาะยาว

 

บัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี

 

 

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา 3วัน 2คืน" มัลดีฟส์เมืองไทย ลอยคอ ลอยใจ ไปหลีเป๊ะ"

จากกรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) สู่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จากนั้นนั่งเรือจากท่าเรือปากบาราสู่เกาะหลีเป๊ะ ทริปดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะโซนใน หากท่านต้องการเที่ยวกรุ๊ปส่วนตัว แบบจอยสามารถเริ่มเดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือต้องการเหมากรุ๊ปทัวร์หลีเป๊ะก็ได้

 

 

ใครๆ ก็ เปลี่ยน มาจอง ตั๋วเรือ + รถรับส่ง กับเที่ยวสนุกทัวร์หมดแล้ว [ เพราะไม่ต้องจ่ายมัดจำ ก็ได้ ]

เราเทียบราคาให้คุณแล้ว รับประกันราคาถูกที่สุด ทุกช่วงเวลาการเดินทาง

 

รายละเอียดทริปเกาะหลีเป๊ะ ตะรุเตา 3วัน 2คืน

วันที่แรก ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - สตูล - ท่าเรือปากบารา - เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ - หมู่บ้านชาวเล - ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ
05.00 น. พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10 เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
07.10 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD3116
08.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ ท่าเรือปากบารา จังหวัดสตูล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)
11.00

เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา อ.ละงู ได้เวลาอันสมควรนำคณะลงเรือสปีดโบ้ท เพื่อเดินทางไปยังเกาะหลีเป๊ะ

รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (แบบกล่องบนเรือ)

 

ระหว่างทางแวะเกาะตะรุเตา เป็นเกาะใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งประกอบด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน 51 เกาะ ตั้งอยู่ในทะเลอันดามัน ด้านใต้ของเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ห่างจากเกาะลังกาวีของมาเลเซียเพียง 4.8 กิโลเมตร นำท่านนมัสการศาลเจ้าพ่อตะรุเตาและเยี่ยมชมศูนย์นิทรรศการแห่งชาติตะรุเตา พร้อมเก็บภาพบรรยากาศบริเวณอ่าวพันเตมะละกา จากนั้นเดินทางไปยัง เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งอยู่บนเส้นทางเดินเรือระหว่างเกาะตะรุเตาและเกาะหลีเป๊ะ มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม คือมีซุ้มประตูหินธรรมชาติซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล ว่ากันว่าเมื่อไปเกาะไข่ต้องลอดซุ้มประตูหินจะสมหวังเรื่องความรัก หากได้ลอดพร้อมกับคนรักแล้วจะทำให้รักกันชั่วนิรันดรซุ่มประตูนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังมีชายหาดที่ขาวนวล สะอาด เหมือนสีไข่ น้ำทะเลสวยใสและยังเป็นเกาะที่เต่าทะเลชอบขึ้นมาวางไข่เสมอและยังมีปลาชุกชุม

หมายเหตุสำคัญ: การแวะเที่ยวเกาะตะรุเตา และ เกาะไข่ ขึ้นอยู่กับตารางการเดินเรือ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ เป็นเกาะกลางทะเล ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดแห่งความสวยงามของน่านน้ำทะเลไทย อยู่ในการควบคุมของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดบนเกาะที่หาดทรายละเอียดขาวนวลเหมือนแป้ง อุดมไปด้วยท้องทะเลที่สดใส สวยงาม จุดเด่นของเกาะหลีเป๊ะ คือ มีหาดทรายขาวสะอาด ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นที่ตั้ง หมู่บ้านชาวเล ย่านชุมชนใหญ่ของเกาะ นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านอิสระพักผ่อนที่เกาะหลีเป๊ะ เกาะจะมีชายหาดหลักๆ 3 หาด หาดแรกคือหาดพัทยา เป็นหาดที่เรือทุกลำจอดรับส่งนักท่องเที่ยว และมีรีสอร์ทติดหาดยาวไปจนสุด หาดซันเซ็ท เป็นจุดรวมตัวของนักท่องเที่ยว ที่มารอชมพระอาทิตย์ตก และหาดซันไรส์ ดูพระอาทิตย์ขึ้น อิสระเดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ชมหมู่บ้านชาวเล หรือท่านจะอิสระพักผ่อน เดินเล่นชายหาด เดินเที่ยวรอบเกาะ รอชมพระอาทิตย์ตกได้ตามอัธยาศัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
 

หลังอาหารเย็นให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชม ถนนคนเดินเกาะหลีเป๊ะ Walking Street Lipe เป็นถนนเล็กๆ บนเกาะสายสำคัญเพราะว่าบนถนนคนเดินนี้จะเต็มไปด้วยร้านอาหาร บาร์ รถเข็นขายของ ร้านทัวร์ ร้านขายอุปกรณ์ดำน้ำ ร้านขายของที่ระลึก นวดสปาเพื่อผ่อนคลาย อาหารทะเลสดๆ ปิ้ง ย่าง ตามสั่งฯลฯ ตั้งเรียงรายกันอยู่ตลอดสองข้างทาง เป็นระยะทางประมาณเกือบหนึ่งกิโลเมตร

ที่พัก: Wapi Resort/บันดาหยา หรือระดับเทียบเท่ากัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)

กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ

วันที่สอง เรือหางยาวดำน้ำดูปะการังโซนใน เกาะหินงาม,ร่องน้ำจาบัง, เกาะราวี หาดทรายขาว,เกาะยาง, เกาะอาดัง

 

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แบบอื่นๆที่น่าสนใจ

1.แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักปากบารา

 

2.ทริปเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนรับส่งหาดใหญ่

 

3.ทัวร์ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

เรือไปเกาะหลีเป๊ะ เจ้าไหนดี || เรือไปหลีเป๊ะ บริษัทไหนดี || เรือไปเกาะหลีเป๊ะ ||

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
ทริปเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน รวมรถรับส่งจากสนามบินหาดใหญ่ไปปากบารา
รวมทริปเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน รวมรถรับ-ส่งจากสนามบินหาดใหญ่แล้ว ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนในด้วยเรือหางยาว ไปกลับเกาะหลีเป๊ะโดยเรือสปีดโบ๊ท