เรือไปเกาะพีพี

 

เรือไปเกาะยาว

 

บัตรเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี

 

 

จากสนามบินหาดใหญ่ ไปเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน Updateราคาถูกที่สุด

แพ็คเกจเที่ยวหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำดูปะการังหลีเป๊ะโซนใน เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง และเกาะราวี

 

 

ใครๆ ก็ เปลี่ยน มาจอง ตั๋วเรือ + รถรับส่ง กับเที่ยวสนุกทัวร์หมดแล้ว [ เพราะไม่ต้องจ่ายมัดจำ ก็ได้ ]

เราเทียบราคาให้คุณแล้ว รับประกันราคาถูกที่สุด ทุกช่วงเวลาการเดินทาง

 

รายละเอียดโปรแกรมเที่ยวเกาะหลีเป๊ะ หาดใหญ่ ปากบารา สนามบินหาดใหญ่ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ บริการท่านด้วยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง พักโรงแรมหรู 4 ดาวบนเกาะหลีเป๊ะ 2 คืน

วันที่แรก กรุงเทพฯ-สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ
 

คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินXXXX เคาน์เตอร์สายการบิน XXXX พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 

 

ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน XXXX เที่ยวบินที่ XXXX

 

ถึงสนามบินหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้สู่...ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาในการเดินทาง 1.30 ชั่วโมง)

 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box บนรถ (แซนวิช+น้ำผลไม้ เนื่องจากเดินทางไปท่าเรือ เพื่อลงเรือตามตารางเวลาเดินเรือ)

 

นำส่งท่านไปยัง ท่าเทียบเรือปากบารา โดยรถตู้ และเดินทางต่อด้วยเรือ เพื่อไปยัง เกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางนำท่านแวะ เกาะตะรุเตา ถ่ายภาพแห่งความประทับใจ พร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม พักที่ : บันดาหยารีสอร์ท หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว (ห้อง deluxe Room พักห้องละ 2 ท่าน)

 

วันที่สอง ดำน้ำเกาะอาดัง-ร่องน้ำจาบัง-เกาะราวี–เกาะหินงาม–เกาะยาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (3)

จากนั้นนำท่านออกดำน้ำโดยเรือหางยาว (จุดดำน้ำจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนวันเดินทาง 3-5 วัน เนื่องจากจุดดำน้ำแต่ละจุดจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

จุดที่ 1 : เกาะอาดัง เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย หมู่เกาะ อาดังราวี เหมาะแก่การดำน้ำลึก สำรวจรายละเอียดสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ แต่ก็สามารถดำบนผิวน้ำได้เช่นกัน เพราะน้ำทะเลค่อนข้างใส

จุดที่ 2 : ร่องน้ำจาบัง มีกองหินจาบังเป็นจุดหมายระหว่างเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ ลักษณะเป็นกองหินรูปทรงคล้ายภูเขา 5 ยอดอยู่ใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีปะการังอ่อนหลากสีสันเหมือนสวนดอกไม้ใต้ท้องทะเล ความโดดเด่นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดำน้ำ คือ ที่ร่องน้ำจาบัง เป็นจุดที่สามารถดำน้ำแบบ snorkeling แล้วเห็นปะการังอ่อนที่มักพบในจุดดำน้ำลึกได้

จุดที่ 3 : เกาะราวี หรือหมู่เกาะอาดังราวี นอกจากเป็นแหล่งปะการังอ่อนหลากสีสันแล้ว ยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขา

 

 

แพ็คเกจทัวร์เกาะหลีเป๊ะ แบบอื่นๆที่น่าสนใจ

1.แพ็คเกจหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน พักปากบารา

 

2.ทริปเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืนรับส่งหาดใหญ่

 

3.ทัวร์ปากบารา เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

 

 

 

 

เรือไปเกาะหลีเป๊ะ เจ้าไหนดี || เรือไปหลีเป๊ะ บริษัทไหนดี || เรือไปเกาะหลีเป๊ะ ||

 

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41/00335
สนามบินหาดใหญ่ เที่ยวเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน Updateราคาปี2564
จองแพ็คเกจรถตู้จากสนามบินหาดใหญ่ พร้อมทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน ดำน้ำเกาะหลีเป๊ะโซนใน เกาะอาดัง เกาะราวี เกาะหินงาม ร่องน้ำจาบัง เกาะยาง