ท่านที่ อยู่หาดใหญ่ อยู่แล้ว หรือ บินมาลงหาดใหญ่ แล้วมีเวลาว่าง 1 วัน หรือ 2 วัน สามารถเช่ารถตู้ VIP ของเที่ยวสนุกทัวร์เที่ยวโซนหาดใหญ่ สงขลา หรือ เที่ยวสตูลได้ ในราคาถูก เรามีรถตู้ให้เช่า หลายๆ แบบ เช่น เช่าเป็นรายวัน เริ่มต้นที่ วันละ 799 บาท หรือ เช่าแบบรวมน้ำมัน เราก็มีครับ ย่าลืมแอดไลน์เราไว้นะครับ เวลาต้องการรถเที่ยว หาดใหญ่ ตรัง สตูล ปากบารา หรือ สงขลา เรามีรถบริการให้ท่านทุกรูปแบบ เช่น งานราชการ งานประชุม งานติดตาหัวหน้า หน้าจะเป็นงานถ่ายทำต่างๆ เรามีรถให้ท่านเลือกได้หลากหลาย พร้อมคนขับที่สุภาพ

Line ID >> @teawsanooktour (ใส่ @ ด้วยนะครับ) || ไปหน้าหลัก ||

จองเร็วที่สุดโดยการโทร แถมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ด้วย 0853840228 , 0814155955

ทัวร์หาดใหญ่ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน ตั๋วเรือไปหลีเป๊ะ รถไปหลีเป๊ะ - รถเรือไปหลีเป๊ะ.com

> เรือจากเกาะลันตาไปหลีเป๊ะ

> เรือจากภูเก็ตไปหลีเป๊ะ

> เรือจากเกาะไหงไปหลีเป๊ะ

> เรือจากเกาะมุกไปหลีเป๊ะ

> รถเรือจากอ่าวนางไปหลีเป๊ะ

> เรือจากเกาะลังกาวีไปหลีเป๊ะ

> เกาะบุโหลนไปหลีเป๊ะ

 

ล่องแก่งวังสายทอง 2 วัน 1 คืน

เช่ารถตู้ของเที่ยวสนุกทัวร์ เที่ยวได้ครบ จบที่เบอร์นี้ 0853840228 , 0814155955 , 075502938

จะให้รับจากสนามบิน หรือ รับจากหาดใหญ่ รับจากสงขลาก็ได้

วันแรก อำเภอหาดใหญ่ – น้ำตกวังสายทอง
09.00 น. เจ้าหน้าที่ของบริษัทเที่ยวสนุกทัวร์ให้การต้อนรับทุกท่าน ณ อำเภอหาดใหญ่  โดยมีทีมงานของเที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล คอยให้ความต้อนรับและอำนวยความสะดวกค่ะ และที่นี่ให้ท่านได้มีเวลาในการเข้าห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนลงเรือ หรือจะมีเลือกซื้อของใช้ส่วนตัวเพื่อนำไปใช้ที่เกาะหลีเป๊ะได้ตามสะดวกค่ะ
11.30 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
13.00 น. นำคณะทุกท่านเดินทางถึง น้ำตกวังสายทอง จากนั้นให้ทุกท่านได้เปลี่ยนผ้าและเตรียมตัวเพื่อเตรียมพร้อมในการล่องแก่ง
จากนั้น

ได้เวลาอันสมควรนำคณะทุกท่านลงเรือคายัคพร้อมล่องแก่งสู่ธารน้ำวังสายทอง ที่มีสายน้ำใส มองเห็นโขดหินที่เรียงรายสวยงามท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญในการพายและให้ความปลอดภัยแก่ทุกท่าน ทำให้เกิดความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

ต่อด้วย

ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก ณ Riverside  Resort  Satun

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2)
วันที่สอง Riverside  Resort  Satun  - อำเภอหาดใหญ่
08.00 น.
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (3)
09.00 น.
ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความงดงามของธรรมชาติบริเวณรีสอร์ทและพักผ่อนตามอัธยาศัย
10.30 น.
ได้เวลาอันสมควร นำคณะทุกท่านเดินทางกลับ อำเภอหาดใหญ่
12.30 น.
ถึงอำเภอหาดใหญ่โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อัตราค่าบริการนี้รวม      
ค่ารถทัวร์ตู้
ค่าที่พัก  1 คืน ตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว  (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่าอุปกรณ์ในการล่องแก่งพร้อมเสื้อชูชีพและหมวกกันน็อค
ค่าอาหาร 3 มื้อตามที่ระบุในรายการนำเที่ยว
ค่าผลไม้ น้ำดื่ม ขนม น้ำแข็ง
ค่าธรรมเนียมการเข้าชม  และใช้บริการ  สถานที่ต่างๆ  ตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทรักษาพยาบาล 500,000 บาท
ค่าเจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในรายการนำเที่ยว  อาทิ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่เรียกสั่งเอง  เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอให้ท่านแจ้งยืนยันกำหนดการเดินทางพร้อม จำนวนผู้เดินทางที่แน่นอน เพื่อที่ทางบริษัทฯจะได้ดำเนินการสำรองที่พักและพาหนะในการเดินทางล่วงหน้า  ภายใน 15 วัน เป็นอย่างน้อยก่อนเดินทาง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับใช้ท่านและคณะในอนาคตอันใกล้นี้

 

โปรแกรมทัวร์ แบบเช่ารถตู้ เที่ยว 1 วัน

> รับจากสนามบินหาดใญ่ หรือ ตัวเมืองหาดใหญ่ มาเที่ยว ถ้ำเลสเตโกดอน ที่ทุ่งหว้า สตูล

> รับจากเมืองหาดใหญ่ หรือ เมืองสตูล ไป ส่ง ที่ท่าเรือปากบารา ตอนเย็นรับกลับ รอลูกค้าไปเที่ยว เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน

> รับลูกค้าสู่ ท่าเรือเต๊ะปัน ปากบาร เพื่อรอรับลูกค้าไป เกาะเขาใหญ่ เจดีย์พันยอด 1 วัน

> รับจากหาดใหญ่ สู่ ที่ล่องแก่ง วังสายทองสตูล 1 วัน

> รับหาดใหญ่ หรือ จากสนามบิน พาเที่ยว พากิน ในหาดใหญ่ และสงขลา 1 วัน

> รับจากหาดใหญ่ พาเที่ยว พัทลุง 1 วัน

> รับหาดใหญ่ มาเที่ยวทะเลตรัง รอรับกลับตอนเย็น 1 วัน

> รับหาดใหญ่ พาลูกค้า ส่งที่ ท่าเรือตำมะลัง เพื่อไปลังกาวี 1 วัน แล้วส่งกลับที่หาดใหญ่ ตอนเย็น

> รับลูกค้าในเมืองสตูล พาเที่ยวสตูล 1 วัน

> รับลูกค้าที่หาดใหญ่ พาเที่ยวปีนัง มาเลเซีย 1 วัน

> รับลูกค้าหาดใหญ่ พาเที่ยว ปัตตานี 1 วัน

รถตู้ VIP แบบเช่าเหมา (มี 9 ที่นั่ง และ 12 ที่นั่ง)
> เช่าเหมารถตู้ ไม่รวมน้ำมัน ราคาเริ่มต้นที่ วันละ 1,000 บาท

> เช่าเหมารถตู้ VIP รวมน้ำมัน เริ่มต้นที่ วันละ 2,000 บาท

> เช่าเหมา รถตู้ รับส่ง ตามเส้นทาง ราคาเริ่มต้นที่ เที่ยวละ 600 บาท

Tags :

เรือไปหลีเป๊ะ บริษัทไหนดี

เรือไปหลีเป๊ะ เจ้าไหนดี

เรือไปหลีเป๊ะ บันดาหยา

เหมาเรือหลีเป๊ะ

เรือเรือเฟอร์รี่ไปหลีเป๊ะ

ค่าเรือไปหลีเป๊ะ 2561

ค่าเรือไปหลีเป๊ะ 2562

ค่าเรือไปเกาะหลีเป๊ะ pantip

รถตู้เช่าเหมา VIP สตูล

เช่ารถตู้ไปมาเลเซีย

เช่ารถตู้สงขลา

รถตู้ให้เช่าหาดใหญ่

รถตู้เช่าเหมาปากบารา

รถตู้ให้เช่าไปหลีเป๊ะ

เที่ยวสนุกทัวร์แอนด์แทรเวล ใบอนุญาตเลขที่ 41-00335
ที่ตั้งสำนักงาน 10/114 ซ.กันตัง20 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 | Line ID>> @teawsanooktour
โทร 0853840228 , 0814155955 , 075502938 | ทัวร์หาดใหญ่ ล่องแก่งสตูล 2 วัน 1 คืน ตั๋วเรือไปหลีเป๊ะ รถไปหลีเป๊ะ - รถเรือไปหลีเป๊ะ.com